Zgradili bodo nov prizidek zdravstvenega doma

Nazarje – Občina Nazarje načrtuje, da bi sredi leta lahko začela gradnjo 2000 kvadratnih metrov velikega prizidka k Zdravstvenemu domu (ZD) Nazarje. Za prizidek je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, vrednost naložbe pa je ocenjena na pet milijonov evrov.

Predvidoma do konca marca bo izdelana tudi projektna dokumentacija, ki bo podlaga za razpis za izbor izvajalca del. Predvideva tudi, da bi gradnjo prizidka lahko končali do konca prihodnjega leta.

V nov prizidek se bo preselila vsa dejavnost ZD Nazarje, kar pomeni ambulante družinske medicine, pediatrija, fizioterapija, laboratorij, zobozdravstvo in medicina dela.