Zgornjesavinjčani v boj za zdravje

NAZARJE – Pred zdravstvenim domom v Nazarjah se je danes popoldan končal javni shod. Pripravila ga je civilna iniciativa za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov. Razlogov zanj so organizatorji navedli več: od velikih kadrovskih, finančnih težav javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje do nestrokovnega ukinjanja nekaterih programov, nerazumljive privatizacije nekaterih dejavnosti. S prstom so pokazali na vodstvo javnega zavoda, ki da deluje netransparentno, izrekli so mu tudi nezaupnico. Prst so uperili še na nadzorni odbor in svet javnega zavoda, ki naj bi vedela za nastale razmere, pa nista ukrepala. Prav tako na svet ustanoviteljev – tamkajšnjih sedem županov, ki je nezainteresiran za ureditev stanja. Zahteve za ureditvi razmer in za ohranitev vseh dosedanjih dejavnosti, vključno s 24-urno nujno medicinsko pomočjo, so strnili v 11 točk, pred skoraj vse pa zapisali napotnico z oznako nujno. Kot so še dejali na shodu, ki se ga je – po ocenah nekaterih – udeležilo približno 300 občanov, mislijo resno, da so dokazali, da jim ni vseeno za njihovo zdravje in življenje. Vztrajali bodo na rešitvah, ki so dobre za vse občane in ne bodo odnehali. Po potrebi se bodo znova odzvali, še bolj odločno in še v večjem številu.

Direktorica ZD Nazarje Darja Esova je v pisnem odzivu na današnji protestni shod zapisala, da razume stisko in skrb občanov. “Zagotavljam, da so vsa prizadevanja Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje usmerjena v to, da zagotovimo ustrezno zdravstveno varstvo za občane in normalne pogoje dela za naše zaposlene,” je dejala.