Zelena luč za gradnjo sklopov Škalsko jezero in Konovo

Foto: Jože Miklavc

Aktivnosti za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi, tj. od avtoceste pri Šentrupertu proti Koroški do meje z Avstrijo, se nadaljujejo. Za sklopa B in H (območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo) je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, začetek del je predviden do konca letošnjega leta (v teku so postopki izbire izvajalca gradbenih del). Dela na območju Gaberk pri Velenju so v zaključni fazi za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na odseku Šentrupert–Velenje potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za gradnjo.

Na odseku Šentrupert–Velenje potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za gradnjo. Trenutno je pridobljenih 65 odstotkov zemljišč. Za 14-kilometrski odsek je DARS aprila letos na ministrstvo za okolje vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Od aprila dalje velja tudi poroštveni zakon za obveznosti DARS-a, ki med drugim zajema tudi financiranje gradnje tega odseka tretje razvojne osi.