Zdravstvo še vedno »na tapeti«

Okrog 1600 podpisov prebivalcev Šaleške doline je zbrala Ljudska iniciativa Velenje, jih minuli teden predala vodstvu velenjske občine in nanje naslovila več zahtev glede Zdravstvenega doma Velenje. Med drugim zahtevajo odstop celotne uprave Zdravstvenega doma in vseh njenih svetovalcev. Posebej so izpostavili problematiko zagotavljanja 24-urne medicinske pomoči, saj menijo, da si mesto s približno 33.000 prebivalci absolutno zasluži zanesljivo in učinkovito zdravstveno oskrbo slehernega prebivalca.

Zahtevajo sistemske rešitve
Lidija Šolinc, Ljudska iniciativa Velenje, je poudarila, da ne iščejo rešitev v internih dogovorih med zdravniki, kdo bo uporabnika sprejel, temveč zahtevajo sistemske rešitve in 24-urno prisotnost vsaj enega zdravnika v dežurni ambulanti. Z občino pa si želijo najti boljše rešitve za delovanje ZD Velenje. »Zaposlitev nekdanjega direktorja mag. Šteharnika na delovno mesto svetovalca se zdi malodane absurdna. Njegova retorika, s katero je komuniciral z javnostjo kot odgovorna oseba, je bila povsem neprimerna, saj uporabniki pričakujemo na tem delovnem mestu človeka s čutom in empatijo za sočloveka. Ker pri odločanju gospod Šteharnik ni bil sam, temveč se je o politiki upravljanja odločala celotna uprava, zahtevamo tudi odstop le-te.«

Z novo postavljenim številom članov niso zadovoljni
Sara Bajec je dodala, da bi si želeli, da so vsi akti javno dostopni, kajti sami so se težko »dokopali« do podatkov, kdo sploh so člani sveta zavoda. »Gre za splošno netransparentnost in obnašanje občine do občanov. Želimo si, da bi bila spletna stran MO Velenje opremljena s podatki, namenjenimi širši javnosti. Tudi z novo postavljenim številom članov nismo zadovoljni, saj gre za šest novih članov, kar pomeni, da bo imela glavno besedo občina ustanoviteljica. Seveda se v primeru, da gre za kompetentne osebe, ki delajo s srcem, strinjamo s spremembami. Lepo bi bilo, da bi bila vsaj dva člana iz splošne obče javnosti. Pričakujemo tudi, da nam nove člane sveta zavoda ZD Velenje predstavijo.«
Podpise je v imenu župana Petra Dermola prevzela podžupanja Darinka Mravljak, ki je odvrnila, da je iniciativo najprej motilo premalo število članov sveta zavoda. »Apelirali ste, da je treba poskrbeti, da ima MO Velenje več pristojnosti, zdaj vam to ne odgovarja, ker bo imela preveliko moč politika. Naj poudarim, da so v svetu zavoda ljudje, ki delajo v skladu s predpisi, v skladu z zakonom, za ljudi in uporabnike. Župan se ves čas trudi, da bi bilo delo olajšano vsem, ki potrebujemo storitve, ter da bi bile te dostopne bolnim ljudem,« je dodala Mravljakova. »Župan bo nosil odgovornost zgolj za tisto, za kar je pristojen. Ostalo je treba urediti na drugih nivojih. Ne želimo se prepirati, to želimo rešiti v dobro ljudi.«