Zdrava prehrana je draga prehrana

V enoti Vrtca Velenje Lučka, v katerem pripravljajo obroke za več kot polovico otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje, je bilo treba obnoviti dotrajano kuhinjo. Po nekajletnem čakanju se jim je želja uresničila.

Kuhajo lahko za 200 otrok več kot v stari kuhinji

»Nova kuhinja pomeni varen in posodobljen prostor, kjer se lahko pripravlja uravnotežena prehrana po sodobnih standardih in normativih, kakršna vrtčevska kuhinja mora biti. Tudi do zdaj smo zagotavljali standarde in normative, gotovo pa je bilo težje vzpostavljati higieno,« razloži ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler, ki doda, da imajo dve centralni kuhinji, ki zagotavljata hrano za večino otrok, razen za tiste, ki so v enotah vrtca v osnovnih šolah. »Povečali smo tudi kapacitete, pripravimo lahko 200 obrokov več, veliko več lahko spravimo v lonce kot v stari kuhinji. Način priprave hrane pa se ni spremenil. Se pa ne da z besedami opisati, kako smo si želeli in potrebovali novo kuhinjo. Zelo veseli smo, da bomo lahko ustvarjali v njej.«

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih in staršev za zdrav način življenja, krepitve in ohranjanja zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Ajda Oblak, organizatorka prehrane, pove, da so skrb za dobro počutje, varnost in zdravje otrok ena izmed osnovnih nalog zaposlenih v Vrtcu Velenje.

»Varna, uravnotežena in kakovostna zdrava prehrana je eden od temeljev zdravja, saj zagotavlja ustrezen psihofizičen razvoj in dobro počutje. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otrokom privzgajamo že v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju. Navajanje otrok na primerne prehranjevalne navade in uvajanje novih, nepoznanih živil ter jedi zahteva ogromno motivacije, iznajdljivosti in potrpljenja odraslih. Otroci nas nenehno opazujejo, zato bodimo tudi sami zgled z zdravim načinom prehranjevanja.

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom. Vedno več se govori o zdravi prehrani in tem, kakšne posledice pušča nezdrava, ki povzroča različne bolezni. Pomembno je, da se zavzemamo za to, da se otroci začno pravilno prehranjevati. Jedilnike pripravljamo v skladu s smernicami. Trudimo se, da se pojavljajo raznolika in uravnotežena živila. Držimo se načela, da ponudimo enkrat tedensko brezmesno kosilo in različne vrste mesa. Čim več jedi napravimo sami in na način, ki je ustrezen predšolskim otrokom.

V jedilnike skušamo vključiti čim več sezonske, lokalne hrane in ekološka živila. Vsa pridobivamo preko javnega naročila, lokalno prehrano pa tudi preko lokalnih ponudnikov. Ves čas sodelujemo, ko imajo na voljo določena živila, jih vključimo v jedilnik,« razlaga Oblakova, ki se strinja s tem, da je zdrava prehrana draga prehrana. »Predvsem v zadnjem času se tudi mi soočamo s to težavo, vendar skušamo še vedno ohraniti uravnoteženo, raznovrstno prehrano, kolikor je v naši moči.«

Število otrok s prehranskimi omejitvami se povečuje

Pri prehranskih preobčutljivostih otrok v vrtcu pripravljajo individualne dietne obroke na osnovi zdravniškega potrdila pediatra. Dietni obroki so glede na vrsto alergije skrbno načrtovani in izpeljani iz dnevnega jedilnika. »Imamo kar nekaj otrok s prehranskimi omejitvami, govorimo o alergijah in laktozni intoleranci. Pripravljamo posebej dietno prehrano, z vsemi njihovimi potrebami, se pa število teh otrok povečuje.

Vegetarijanske prehrane ne zagotavljamo, samo dietno prilagojeno prehrano, ki je izdana na osnovi zdravniškega potrdila. Pri pripravi hrane se trudimo, da ne delamo prevelikih razlik. Stremimo k temu, da so jedi po videzu čim bolj podobne tistim na jedilniku. Pomemben je tudi pristop strokovnih delavk, kako predstavijo jedi in kako starši doma otroka seznanijo s prehransko omejitvijo,« doda Oblakova, ki se ji zdi pomembno, da otroka ne silimo s hrano, ga ne podkupujemo, temveč skušamo več doseči s pozitivno motivacijo, igro. »Opažamo trend, če se v skupini pojavi otrok, ki zna motivirati tudi ostale, neko jed vsi poskusijo ali obratno.«