Zbori občanov

Šmartno ob Paki – V Občini Šmartno ob Paki, ki jo tvori 10 vaških skupnosti (Gavce – Veliki Vrh, Gorenje, Mali Vrh, Paška vas, Podgora, Rečica ob Paki, Skorno, Slatina, Šmartno ob Paki in Veliki Vrh – Gavce) v teh dneh potekajo aktivnosti za pripravo zborov krajanov, na katerih ti med drugim izberejo predstavnike za vaški odbor, ta pa nato v dogovorih z občinsko upravo zastopa njihove interese in potrebe. Zbori krajanov in volitve članov v vaške odbore so potrebni zato, ker je mandat slednjih vezan na mandat občinskega sveta, za razrešitev prejšnjih in izvolitev novih pa so pristojni le krajani vaške skupnosti.

Župan Janko Kopušar je tako sklical zbore občanov vseh vaških skupnosti (VS). Ti se bodo odvili od 20. do 28. februarja. V ponedeljek, 20. februarja, bodo v gasilskem domu Paška vas trije zbori, in sicer ob 17. uri za območje Paške vasi, uro kasneje za VS Gavce – Veliki Vrh, ob 19. uri pa za VS Veliki Vrh – Gavce. V sredo, 22. februarja, bosta v Mladinskem centru Šmartno ob Paki potekala dva zbora občanov: ob 17. uri za krajane VS Rečica ob Paki, uro kasneje pa za prebivalce VS Podgora. Dan kasneje, v četrtek, se bodo zbori občanov odvijali v kulturnem domu Šmartno ob Paki: ob 17. uri za VS Slatina, ob 18. uri za VS Šmartno ob Paki, ob 19. uri pa za VS Mali Vrh. V nedeljo, 26. februarja, bo zbor občanov ob 10. uri v Lovskem domu Skorno za krajane VS Skorno. V torek, 28. februarja, pa bo v kulturnem domu Gorenje ob 18. uri še občni zbor za prebivalce VS Gorenje.

Zaradi sklepčnosti in uspešnosti demokratičnega izražanja dejanske volje občank in občanov je pomembno, da se zborov udeležijo krajani v čim večjem številu. Vsekakor bodo ti tudi priložnost za izmenjavo mnenj ter posredovanje predlogov in pobud županu in občinski upravi, še dodajajo na slednji.