Zaživela ambulanta za neopredeljene

V Zdravstvenem domu Velenje je v ponedeljek začela delovati ambulanta za paciente, ki nimajo izbranega družinskega zdravnika. V prvih dveh dneh so pregledali 40 bolnikov. Odgovorna sestra splošne medicine Monika Pogladič pojasni, da je bil odziv prvi dan velik. »Delo je potekalo dokaj tekoče, vsi pacienti so bili kakovostno obravnavani. Skupaj spoznavamo nov sistem, saj se zavedamo, da vsak začetek ni ravno enostaven. Opažamo, da je obisk enak kot v splošnih ambulantah, ljudje so bolj zadovoljni, ker se znova lahko naročijo in prihajajo po zdravniško oskrbo,« poudari Pogladičeva, ki se ji zdi, da jih nekaj prihaja tudi zaradi skrbi, ker se bojijo, da bi ostali brez zdravnika in pomoči.
»Pojasnili smo jim, da bo za njihovo celotno zdravstveno oskrbo poskrbljeno, saj ambulanta deluje kot vse splošne ambulante. Gre za urejanje napotnic, bolniškega staleža, naročanje receptov, razne preveze, poškodbe. Večinoma prihajajo pacienti zdravnikov, ki so zaključili z delom v ambulanti zdravstvenega doma, malo je bilo tistih, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Velenje. Se bomo pa potrudili, da v dobro pacientov organiziramo delo.«
ZD Velenje na svoji spletni strani sproti objavlja razpored dela, paciente bodo sprejemali tako v dopoldanskem kot popoldanskem času, delovni čas pa bodo sproti prilagajali zaradi rednega dela in razpoložljivosti zdravnikov – pred ali po njihovi redni ambulanti. Pogladičeva še pove, da bodo delovni čas posodabljali tedensko. »Zdravniki bodo delali deljeno med 8. in 12. uro ter 14. in 20. uro, v obsegu 40 ur tedensko.«

Brez osebnega zdravnika okrog 6.300 pacientov

V Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki je trenutno brez izbranega osebnega zdravnika okrog 6.300 pacientov, vključno z (bivšimi) pacienti Vesne Lah, dr. med. spec. družinske medicine, in Aleksandra Lazića, dr. med.
»Glede na potrebe in zmogljivosti se bomo sproti prilagajali,« pojasni tudi vodja službe splošne medicine ZD Velenje Janja Fišter, dr. med., spec. družinske medicine, ki poudari, da morajo zdravstvene ustanove za nenaročene paciente po priporočilih ministrstva zagotoviti najmanj eno uro dnevno. Ambulanta za neopredeljene bo načeloma na voljo pacientom od ponedeljka do četrtka dopoldan in popoldan, ob petkih pa popoldan. V ambulanto za neopredeljene se bo vključevalo najverjetneje 18 specialistov in en specializant.
Podžupanja Aleksandra Vasiljević, ki opravlja delo s področja družbenih dejavnosti na MO Velenje, pohvali, da je bil velenjski zdravstveni dom med prvimi, ki je uspešno vzpostavil ambulanto za neopredeljene. »Osebje je bilo pripravljeno, tudi obisk v ambulanti je bil velik. Namenjena je predvsem pacientom starim nad 19 let brez izbranega zdravnika, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Pomembno je, da se človek zaveda, da ima možnost zdravstvene oskrbe, zlasti ob poslabšanju zdravstvenega stanja. V kolikor svojega osebnega zdravnika pacient ima, pa mora poiskati pomoč pri njem.«