Zavrnili pobude LIV

Foto: Pixabay

Na seji komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti so predstavili stanje na področju energetske revščine, svoj položaj in zahteve zaradi visokih cen energije. Med gosti je bila tudi Ljudska iniciativa Velenje (LIV). Poslanci so se v razpravi strinjali, da je ogrevanje osnovna dobrina. Generalni direktor direktorata za energijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Hinko Šolinc je spomnil, da obstaja strategija za reševanje energetske revščine, kamor sodi tudi zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina je glede prenove obračunavanja omrežnin, ki bo v veljavo stopila z julijem, dejala, da naslavlja zlasti energetsko revna gospodinjstva, saj se bodo omrežnine znižale za tiste, ki porabijo manj elektrike. Dodala je tudi: »Na cene energije pa vpliva veliko dejavnikov. Župan nikakor nima vpliva na določanje variabilnega dela cene. Velenje sodi med distribucijske sisteme z največjimi izgubami v sistemu, kar 30 odstotkov, kar vpliva na končno ceno, ki jo KP Velenje kupi od TEŠ in nato prevali na odjemalca.«

Predsednica komisije Eva Irgl, ki je bila pobudnica sklica seje, je menila, da je energetska revščina pojem, ki se mu pred leti ni namenjalo veliko pozornosti, danes pa je zelo pomemben. Pri reševanju te problematike je po njeni oceni treba povezati več sektorjev, energetskega, socialnega, okoljskega.

Sara Bajec in Asmir Bećarević iz LIV, ki se borita za znižanje visokih položnic energije v Šaleški dolini, sta izpostavila, da se ljudje soočajo z vedno višjimi položnicami za ogrevanje. »Ogrevanje ni luksuz,« je poudarila Bajčeva. Poslanci po triurni razpravi niso sprejeli nobenih sklepov, saj so s 7 proti 6 glasovali proti sklepoma, da naj Vlada in ministrstvo v skladu s pooblastili sprejmeta vse ukrepe znižanja cen toplote za odjemalce in proti temu, da naj vlada in ministrstvo v 30 dneh LIV seznanita s stališčem do njihovih zahtev glede znižanja cen toplotne energije, ki so jih 26. februarja predali Vladi RS, ministrstvu in državnemu zboru.