Zavarovalna skupina Sava odlično v prvem polletju

Evri, evri in še enkrat evri ...

Zavarovalna skupina Sava je v letošnjem prvem polletju predvsem zaradi nakupa družbe Vita povišala prihodke in dobiček ter podvojila tržni delež na segmentu življenjskih zavarovanj v državi. Skupina je tudi posodobila in izboljšala načrt poslovanja za celotno leto 2020. Posledično so njene delnice prejšnji četrtek poskočile za dobre štiri odstotke. Kljub dobremu poslovanju in razvejenosti pa cena delnic ostaja presenetljivo nizko.

Skupina je pretekli četrtek objavila poslovni izid prvega poletja 2020, v katerem je objavila 16,6 odstotno rast poslovnih prihodkov, medtem ko je čisti dobiček znašal 32,2 milijona evrov, v istem obdobju lani je čisti dobiček znašal 22,6 milijona evrov.

S tem poslovnim rezultatom jim je uspelo doseči 51,5 odstotka prvotno načrtovanih prihodov za leto 2020 in že kar 71,5 odstotka prvotno načrtovanega čistega dobička za letošnje leto. Brez vplivov Vite bi čisti dobiček skupine znašal 24,5 milijona evrov, kar je 8,4 odstotka več od doseženega v istem obdobju lani in 54,4 odstotka prvotno načrtovanega za letošnje leto.

Skupina je ob poslovnem izidu objavila tudi rebalans letnega načrta za leto 2020 in rebalans strateškega načrta za obdobje 2020–2022. Za letos načrtuje, da bo čisti dobiček presegel 50 milijonov evrov (prvotno: > 45 milijonov evrov), poslovni prihodki pa bodo večji od 640 milijonov evrov (prvotno: > 610 milijonov evrov). Skupina v polletnem poročilu ne spreminja dividendne politike. Še vedno je načrtovano desetodstotno letno poviševanje dividend, pri čemer namerava izplačati od 35 do 45 odstotkov čistega poslovnega izida skupine.

Skupina je sicer 31. marca prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor, s katerim ta vse zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe poziva k začasnemu zadržanju izplačila dividend. Ta začasni ukrep velja do 1. oktobra. Z njim so zavarovalnice povečale svojo odpornost proti morebitnemu hujšemu finančnemu šoku, ki bi lahko nastal zaradi posledic epidemije covida-19. Vendar bi glede na trenutno stanje in razvoj poslovanja skupina lahko sledila svoji dividendni politiki in jo tudi letos po zapadlosti ukrepa izvedla, če ta ne bo podaljšan.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana