Zaslišali Vrtačnika in Žebeljana

Ljubljana, 4. februarja – Preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje odgovornosti pri gradnji Teš 6 je zaslišala nekdanjega direktorja Teš Jaroslava Vrtačnika in Djordjeja Žebeljana. Jaroslav Vrtačnik, ki je Termoelektrarno Šoštanj (Teš) kot direktor vodil pred prihodom Uroša Rotnika v letu 2003, je dejal, da se s projektom gradnje šestega bloka (Teš 6) ni nikoli ukvarjal in da v času njegovega vodenja elektrarne o Tešu 6 niso govorili. Zakaj je po njegovem odhodu Rotnik še isto leto prišel s tem predlogom, pa ne ve. Djordje Žebeljan, ki je že več let zaposlen v HSE, z energetiko pa se je ukvarjal že prej, tudi na ministrstvu za okolje in je bil je tudi predsednik nadzornega sveta Teša, pa je med drugim dejal, da obnovi blokov 4 in 5, ne bi bistveno izboljšali njunega izkoristka, kar je bilo ključno za nadaljnje premisleke. Strokovnjaki so jim tudi zagotovili, da so v Velenju na voljo dovolj velike količine premoga po ekonomični ceni.