Zavarujte najbolj ranljive osebe

NIJZ za zaščito izjemno ranljivih oseb, pri katerih je tveganje za težek potek covida-19, priporoča, da so ves čas doma in se izogibajo bližnjih stikov z drugimi vsaj naslednjih šest tednov. Zdravstveno oskrba ali podpora pri dnevnih opravilih naj se pri njih nadaljuje, ne smejo pa priti k njim osebe z znaki covida-19 ali prehladnimi obolenji.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v času epidemije covida-19 objavili posebna priporočila za izjemno ranljive skupine oseb, med katere sodijo tudi otroci, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja bolezen najbolj ogroža. Med drugim gre za bolnike po presaditvi čvrstih organov, bolnike s specifičnimi vrstami raka, kot sta pljučni in krvni rak, bolnike, ki prejemajo imunoterapijo, bolnike po presaditvi kostnega mozga, nosečnice s težjo srčno okvaro.

Izogibanje oseb z znaki okužbe

Priporočajo jim, da se vsaj naslednjih šest tednov strogo izogibajo stikom z osebami, ki kažejo znake bolezni covid-19 ali prehladnega obolenja, da ne hodijo od doma, v trgovino ali lekarno in se ne udeležujejo nobenih druženj, niti z družinskimi člani doma.

Obiski ljudi, ki jim zagotavljajo nujno podporo, naj se nadaljujejo. Vsi, ki pridejo k njim domov, pa si morajo najprej umiti roke z milom in vodo ter to v času obiska še večkrat ponoviti. Na NIJZ priporočajo, da imajo te osebe dodaten seznam ljudi, ki bi jim lahko pomagale v primeru, če bi kdo od njihovih oskrbovalcev zbolel. Za pomoč lahko pokličejo tudi center za socialno delo v svojem kraju, humanitarne organizacije ali občinski oziroma regijski štab civilne zaščite.

Če z njimi živi še kdo, naj stori vse, da jim pomaga pri poostreni zaščiti in naj dosledno upošteva navodila o zmanjševanju stikov. Ranljive osebe naj tako čim bolj zmanjšajo čas, ki ga preživijo v skupnih prostorih, ti pa naj bodo dobro zračeni, od ljudi pa naj poskusijo biti ves čas oddaljeni dva metra.

Skrb za higieno

Uporabljajo naj svojo brisačo in tudi svojo kopalnico. Če slednje ni možno, naj se prostor očisti po vsaki uporabi, da se prebrišejo površine, s katerimi prihajajo v stik. Kuhinje naj ne uporabljajo v prisotnosti drugih in svoje obroke pojejo v svoji sobi. Če uporabljajo svojo posodo, naj uporabijo tudi svojo krpo za brisanje posode.

“Naredite vse, kar je možno, da se čim bolj ločite od ostalih, vsi ostali pa naj si redno umivajo roke in pogosto čistijo površine, ki se jih dotikajo,” pozivajo na NIJZ.

Če se pri njih pojavijo znaki covida-19 oziroma prehladnega obolenja, kot sta kašelj ali vročina nad 37,8 stopinj Celzija, naj se po telefonu takoj posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom. Če pa ta ni dosegljiv, naj pokličejo najbližjo dežurno ambulanto ali številko 112, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila.

Zaradi možnosti, da bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, pa naj si že vnaprej pripravijo torbo z vsem potrebnim, še svetujejo na NIJZ v priporočilih, objavljenih na njihovi spletni strani: https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-izjemno-ranljive-skupine-oseb-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19