Zarisali nove kolesarske poti

Velenje – Na cestiščih v Velenju, na Aškerčevi in Stanetovi cesti ter v Šaleku, so delavci te dni zarisali precej novih kolesarskih površin. Za ureditev pomožnega kolesarskega pasu je bilo potrebno spremeniti tudi prometni režim na cesti.

Ceste nimajo več ločilne prekinjene črte, ki ločuje vozna pasova. To je posledica ureditve dveh pomožnih kolesarskih pasov širine 1,25 metra. Kljub takšni označitvi pa lahko vozniki motornih vozil pri izogibanju nasproti vozečim vozilom vseeno uporabijo površino namenjeno kolesarjem, saj jim to dopušča robna prekinjena črta, ki omejuje pomožni kolesarski pas. Zarisi še niso v celoti končani, saj je treba zarisati še piktograme kolesarjev na rdečo podlago.

Vožnja za motorna vozila torej poteka enako kot prej, le da je treba upoštevati, da gre za kolesarski pas na vozišču in da imajo kolesarji prednost.