Zaradi petarde ob prste

Celje, 30. decembra – Policisti Policijske postaje Celje, so v povezavi z dogodkom, ko se je v tem mesecu s pirotehničnim sredstvom huje poškodoval mladoletnik iz območja Štor in so mu morali zaradi poškodbe amputirati tri prste na roki, opravili hišno preiskavo pri mladoletniku prav tako iz območja Štor, ki je fantu, ki se je poškodoval, priskrbel pirotehnično sredstvo.
Pri hišni preiskavi, ki so jo celjski policisti opravili 28. decembra 2015, so mladoletniku zasegli več kot 100 kosov prepovedanih pirotehničnih sredstev razreda F2. Zoper njega bodo na Okrožno sodišče v Celju podali obdolžini predlog.
Letos so se nekoliko spremenile določbe Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Tako je prodaja ognjemetnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja – in ne 2. januarja, kot je bilo doslej. Uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov (rakete, fontane, baterije, pirotehnične vžigalice, čudežne svečke, zlati dež, tortne fontane, čmrlji …) ostaja dovoljena skozi celo leto.
Veliko nevarnost pomenijo pirotehnični izdelki lastne izdelave ali izdelki kupljeni na črnem trgu. Njihova uporaba ni dovoljena. Kupci in uporabniki naj pirotehnične izdelke, če se jim ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Navodila za uporabo na izdelku morajo biti napisana v slovenskem jeziku. Pri nakupu bodite pozorni na oznako CE, preberite navodila in poskušajte pridobiti čim več informacij o izdelku. Upoštevajte možnost, da se izdelek, kljub ravnanju po navodilu, ne bo »obnašal« tako, kot je navedeno.
Ne pozabite, da pirotehničnih izdelkov 1. kategorije, katerih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov. Vedno pa imejte v mislih, da vam lahko nepremišljena uporaba pirotehničnih sredstev za vedno zaznamuje življenje.