Zaradi obnove kanalizacijskega omrežja zapora Kersnikove ceste

V sredo, 12. oktobra 2022, se bo začela obnova kanalizacijskega omrežja na Kersnikovi cesti v Velenju. Gre za del Kersnikove ceste od križišča s Kidričevo cesto do križišča s Šlandrovo cesto, v skupni dolžini cca 150 metrov. Izvajalec del, podjetje Gradnje Rošer, se bo potrudil, da bi bile zapore le delne, kjer pa to ne bo mogoče, bodo uredili obvoze. Investicija bo predvidoma zaključena do konca novembra 2022.

V sklopu investicije bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, ki bo nadomestila obstoječo. Na obstoječi mešani kanalizaciji se bodo obnovili jaški, na določenih mestih pa se bodo vgradili tudi dodatni jaški. Izvedel se bo tudi del kabelske kanalizacije. Na mestih, kjer izvedba prečka obstoječi toplovod, je predvidena zamenjava kinetnih plošč ter sanacija toplovodnih cevi ali njihova zamenjava. Pešpot in cesta bosta v tem delu na novo urejeni.

Na trasi obnove so tri drevesa, ki jih po vsej verjetnosti ne bodo mogli ohraniti. V tem primeru bodo posadili šest nadomestnih dreves.