Zaradi manjšega dobička Gorenje v dodatno dezinvestiranje

Velenje – Skupina Gorenje je v letu 2017 dosegla zastavljen cilj prihodkov, ki po ocenah znašajo 1,307 milijarde evrov in so skoraj 4 odstotke višji kot leto prej. Tako že deveto četrtletje zapored ustvarjajo dobiček. Ta pa je bil vseeno manjši od načrtov. Dobiček iz poslovanja je sicer znašal 21,7 milijona evrov, skupina pa je ustvarila le 1,2 milijona evrov čistega dobička. Tako skupina ni dosegla ravni finančne zaveze do upnikov. Zato so s finančnimi partnerji sprejeli sledeče zaveze: dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in premoženja v višini najmanj 50 milijonov evrov in uskladitev letnega obsega investicij z višino amortizacije. Uprava družbe tudi ne bo predlagala izplačila dividend, srečanje s finančnimi partnerji pa bo organizirano vsako četrtletje.