Zaradi bloka 6 višje položnice za elektriko?

Na ministrstvu za infrastrukturo so potrdili, da pripravljajo dopolnitve zakona, s katerim naj bi pokrili primankljaj, ki ga ustvarja TEŠ. Letos in prihodnje leto naj bi ustvaril 120 milijonov evrov izgube. Dodatek na položnicah naj bi bil namenjen subvencioniranju elektarn, ki energijo proizvajajo iz domačega premoga. Na isti način so v nekdanji TET (Termoelektarna Trbovlje) reševali razliko med tržno in lastno ceno premoga.