Zapora sprehajalne poti ob Škalskem jezeru

Zaradi izvajanja gradbenih del 3. razvojne osi bo od 10. maja 2023 do preklica ob Škalskem jezeru zaprta zgornja sprehajalna pot od Letnega kina do avtobusnega postajališča pri Konjeniškem klubu Velenje (to je pot, ki je speljana vzporedno s cesto proti Škalam; spodnja pot ob jezeru ostaja prehodna). Postavljena bo ustrezna prometna signalizacija, za varnost bo poskrbljeno. Vse sprehajalce pozivajo, da dosledno upoštevajo označbe in table ter ne ogrožajo sebe in drugih ljudi.