Zapora Konovske ceste proti Škalam

Zaradi gradnje tretje razvojne osi na odsekih Škalsko jezero in Konovo bo prišlo do enoletne popolne zapore ceste. Zapora Konovske ceste proti Škalam (območje gradbišča; začetek pri Špehu) bo začela predvidoma veljati s ponedeljkom, 5. junijem. Obvoz bo urejen.

 V tem tednu so z Ministrstva za infrastrukturo sporočili nov terminski načrt izgradnje tretje razvojne osi, in sicer so terminski plan skrajšali za pol leta. Kar pomeni, da bi lahko bila dela na severnem delu končana junija 2028, ob predpostavki, da ne bo nepotrebnih pritožb na izdana gradbena dovoljenja. Na odseku Velenje–Slovenj Gradec so dela na sklopu Gaberke že končana, potekajo pa na sklopih Jenina, Škalsko jezero in Konovo. Za sklope Škale, Velunja, Podgorje potekajo postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za sklop Velenje, ki poteka od priključka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do priključka Velenje jug, nameravajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložiti avgusta.

Ključna za dokončanje del sta odseka A (od Hartla do mestnega stadiona) in E (Velunja), kjer bo najzahtevnejša izgradnja pokritega vkopa. V sklopu E je predvidenih največ del, saj kar 31 odstotkov trase poteka po viaduktih. Gradnja bo dolgotrajnejša, zahtevnejša, saj gre za zelo težko dostopen teren, treba pa bo zgraditi tudi dva predora.

Med zaporo ceste bo zagotovljena obvozna pot, ki bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.