Zanimanje orožje močno povečano

Foto: pixabay

Velenje – Zanimanje za posest orožja se je v zadnjem letu močno povečalo tudi na območju upravne enote Velenje. V primerjavi s preteklimi leti za kar tri do štirikrat. Verjetno je to povezano z – v zadnjem času sicer zmanjšano, a še vedno prisotno – migracijsko oziroma begunsko krizo ter občutkom negotovih varnostnih razmer. Trend, da se želijo ljudje samozavarovati, je prisoten tudi drugod po Evropi. Pri nas se morda ljudje danes le malo bolj zavedajo tega, da lahko imajo orožje, saj ga še pred petnajstimi leti niso mogli pridobiti.

Obširnejšo reportažo si preberite v Našem času v četrtek, 4. avgusta.