Zakon imamo, kako ga bomo izvajali?

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki začne veljati 1. januarja 2024, je bil predmet razprave na nedavni okrogli mizi v Velenju. Udeleženci, med njimi evropski poslanec dr. Milan Brglez, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc in članica Koalicije za dolgotrajno oskrbo Sonja Lokar, so razpravljali o ključnih vidikih zakona ter njegovem vplivu na življenje starejših občank in občanov.

Podžupanja MO Velenje Aleksandra Vasiljević je izpostavila zavezanost občine h kakovostnemu življenju starejših in poudarila pomen zakona, kljub dosežkom, kot je naziv Občina prijazna starejšim. Razprava se je osredotočila na ključne izzive, vključno s financiranjem, z izvajanjem in zadostnostjo kadrov za dolgotrajno oskrbo.

Violeta Potočnik Krajnc je izrazila zadovoljstvo nad obstojem zakona, vendar obenem izrazila skrb glede njegove izvedbe, še posebej glede vstopnih točk in pomanjkanja kadrov. Izpostavila je tudi pomembnost poslušanja tistih, ki zakone dejansko izvajajo.

Sonja Lokar je poudarila ključne spremembe zakona, zlasti poudarek na dolgotrajni oskrbi na domu in pomembnost lokalnih skupnosti pri organizaciji oskrbe. Izpostavila je tudi koristi, kot so olajšanje življenja žensk, ki tradicionalno skrbijo za starejše, ter izboljšanje možnosti za njihovo vključevanje v delo.

Razprava je zajela različne vidike, od financiranja do kakovosti oskrbe, prispevala k boljšemu razumevanju zakonodaje in ozaveščanju o izzivih, s katerimi se sooča starejše prebivalstvo.