Zaključili z izplačevanjem prve finančne pomoči

Ljubljana, 19. september 2023 – Z današnjim dnem bodo pri Rdečem križu Slovenije zaključili z razdeljevanjem 5 milijonov evrov (od skupno 10 milijonov, ki jih je Vlada RS za prizadete v poplavah namenila Slovenski karitas in RK). Obseg škode je bil manjši od prvotno ocenjenega, zato so zneske pomoči za prvo (trajno uničene hiše ali stanovanja) in drugo (poplavljene stanovanjske etaže) stopnjo proporcionalno povečali (s koeficientom F = 1,51).

Od skupno 8500 vlog, ki so jih prejeli na obeh humanitarnih organizacijah, so pri Rdečem križu Slovenije sredstva razdelili med 4419 upravičencev. Število upravičencev po škodnih stopnjah in višina finančne pomoči, ki so jo pričeli razdeljevati prejšnjo sredo, so:

• izplačilo v višini 4.521,28 EUR za prvo stopnjo je bilo izplačano 60 gospodinjstvom,
• 1449 upravičencev je prejelo izplačilo v višini 2.260,64 EUR za drugo stopnjo škode in
• za tretjo, nespremenjeno stopnjo, je izplačilo v višini 500 EUR skupno prejelo 2910 gospodinjstev.

Skupna višina sredstev je bila 5.001.044,00 EUR.

Že prejšnji ponedeljek so pri Rdečem križu razdelili tudi 500 tisoč evrov, ki jih je Vlada Republike Slovenije namenila iz naslova neurij med 12. julijem in 2. avgustom 2023. Vse tri organizacije (skupen znesek 1,1 milijona evrov je Vlada RS v razmerju 45:45:10 razdelila med Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas in EHO Podpornice) so skupno prejele 970 vlog. Pri Rdečem križu Slovenije so v ponedeljek, 11. septembra 2023, izplačali sredstva po predhodno usklajenih in dogovorjenih kriterijih, in sicer:

• po prvi stopnji (popolnoma uničena stanovanja ali hiše) je bilo upravičencev 22,
• po drugi stopnji (poškodovane strehe, ostrešja in prizadeti stanovanjski prostori) so sredstva izplačali 186 upravičencem,
• 125 upravičencev je bilo upravičenih do sredstev glede na tretjo stopnjo škode (zaliti kletni prostori, poškodovana infrastruktura ter fasade, okna in vrata),
• po četrti stopnji (delno odkrite strehe, uničene zaloge hrane ali kurjave ter poškodovane stene in tla) pa so pri Rdečem križu Slovenije sredstva izplačali 101 upravičencu.

Skupno so razdelili 500.112,19 EUR.

Prejšnji teden so vzpostavili tudi klicni center na številki 031 500 900, kjer naši operaterji od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro odgovarjajo na vprašanja glede izplačevanje prve finančne pomoči. Najbolj pogosta vprašanja in odgovore pa smo že objavili tudi na naši spletni strani.

Pri Rdečem križu Slovenije so prejeli za 3,1 milijona EUR donacij (poslovnih in fizičnih oseb ter SMS donacij), milijon evrov so najbolj prizadetim prek območnih združenj razdelili v obliki vrednostnih kartic, dostavili in razdelili so tudi za več kot 400 tisoč evrov materialne pomoči (pitna voda, hrana in prehranskih izdelki, higienski pripomočki in potrebščine, čistila) ter več kot 200 razvlažilnikov.