Zaključena nujna vzdrževalna dela na magistralnem cevovodu

Izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj Komunalno podjetje Velenje je v dneh od 30. 5. do 3. 6. zaključil nujna vzdrževalna dela na magistralnem cevovodu. V sklopu del je bilo saniranih 2 x 12 metrov magistralnega cevovoda DN 450, obnovljena izolacija cevovoda ter kineta pod lokalno cesto LC 450191 Klasirnica – Jezero. Zaradi izvedbe del je bila izvedena popolna zapora ceste LC 450191 Klasirnica – Jezero, ki bo umaknjena predčasno, in sicer 3. 6. 2022 predvidoma okoli 12 ure. Dobava toplote uporabnikom na območju mestne občine Velenje v tem času ni bila motena.