Zaključena energetska sanacija Bazena Velenje

Velenje, –  1. oktobra je bila zaključena energetsko sanacija Bazena Velenje, danes ima bazen tudi uporabno dovoljenje. Vrednost izvedenih del je 1.071.033,40 evra. Bazen začne normalno obratovati v ponedeljek, 14. oktobra.

Energetska sanacija Bazena Velenje se je izvedla v sklopu javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov POŠ Plešivec in Bazen Velenje. V postopku javnega razpisa za izvedbo projekta je bil izbran zasebni partner Resalta, d. o. o., Družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Koncesijsko obdobje se zaključi leta 2034.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V sklopu energetske sanacije so vgradili centralni nadzorni sistem, uredili toplotno zaščito zunanjih sten, strehe, stropa, talno ogrevanje v prostorih plavalnega bazena, razsvetljavo, prezračevalni sistem, hidro in termo izolacijo v prostorih plavalnega bazena, zamenjali energetsko neučinkovito stavbno pohištvo, montirali nove strojnice za pripravo bazenske vode v malem in velikem bazenu, prenovili pripravo tople sanitarne vode, vgradili UF sistem za pripravo bazenske vode, zamenjali talno in stensko keramiko v prostorih velikega bazena, dogradili prostor za fitnes in uredili nove garderobe za obiskovalce fitnesa.

Obratovalni čas bazena je od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9. do 22. ure. Fitnes je odprt od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9. do 14. ure in od 17. do 22. ure. Savne lahko obiščete vsak dan od 10. do 22. ure.