Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Velenje

S 1. junijem prične veljati sprememba v primeru klica na 112. Preko povezave z Regionalnim regijskim centrom bo klic sprejel Dispečerski center Maribor in ne več ZD Velenje. Klic na 112 bo namenjen zgolj v primerih nujnih stanj, nikakor za dogovarjanje v naprej naročenih prevozov ali za posvete z zdravnikom. Zaradi vključitve v enoten dispečerski sistem se bo lahko zgodilo, da bodo nujna reševalna vozila prehajala po regijah glede na potrebe tako, da bo lahko nujno vozilo ZD Velenje pomagalo v drugi regiji (npr. Mislinja, Slovenj Gradec, Žalec), medtem ko bo v našo regijo, ob zasedenosti obeh nujnih vozil, na pomoč poslano nujno reševalno vozilo iz drugih regij (Celje, Nazarje, Slovenj Gradec).

 

Zdravstveni sistem se spreminja in prilagaja potrebam in različnim stanjem in prav tako se je zgodilo tudi na področju delovanja Dežurne ambulante. Z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe, smo bili primorani poiskati poti, s katerimi bomo v novi situaciji še vedno zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo. Ukinjena je bila dnevna dežurna ambulanta med delovnikom, ki pa jo je nadomestila triaža NMP, ki predstavlja vedno dostopno točko (24/7) posameznikom, ki potrebujejo zdravstveno obravnavo.

 

Tistim, ki bodo iskali pomoč v prostorih dežurne ambulante v času njenega nedelovanja, bo triaža NMP izvedla triažo ali svetovanje. Triaža je postopek, s katerim se oceni nujnost zdravstvenega stanja pacienta in se pacienta razvrsti glede na potrebo po začetku zdravstvene oskrbe. V primerih ko težave pacienta niso akutne (dalj časa trajajoče težave, prošnja za recepte/napotnice in podobno), bo svetovala na koga naj se obrne za pomoč. Seznanila ga bo z odsotnostmi izbranih osebnih zdravnikov in nadomeščanji, ki so vsakodnevno objavljeni na spletni strani. V  primerih ko težave pacienta ne bodo nujne/kritične, vseeno pa pacient ne bo mogel počakati na pričetek delovanja ambulante izbranega osebnega zdravnika ali tistega, ki ga nadomešča, ali pa pacient izbranega osebnega zdravnika nima, ga bo triaža preusmerila za dogovor o nadaljnji obravnavi v splošne/pediatrične ambulante. Tam bo moral počakati na obravnavo, saj imajo naročeni bolniki prednost. Včasih se bo ob takšnih primerih izvedla tudi triaža v programu e-triaža. Za kritično bolne paciente (rdeč, oranžen, nekateri rumeni) bo triaža NMP za pregled aktivirala NMP zdravnika v prostorih NMP ali dežurne ambulante.

 

V primeru evidentne poškodbe, ki zahteva zdravljenje na sekundarnem nivoju in ne potrebuje oskrbe NMP zdravnika, bo lahko triaža NMP pacienta po presoji diplomiranega zdravstvenika preusmerila direktno na Urgentni center (UC) Celje ali v Slovenj Gradec.

 

ZD Velenje ima tudi reševalno službo, ki je popolnoma ločena od NMP službe in skrbi za zagotavljanje nenujnih in sanitetnih prevozov. Njena dejavnost se izvaja od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro. Ta reševalna vozila so namenjena v naprej naročenim prevozom, za katere potrebujete, s strani izbranega zdravnika izdan nalog za prevoz. Ob delavnikih med 7. in 20. uro je potrebno v primeru odsotnosti izbranega zdravnika pomoč poiskati pri nadomestnem zdravniku specialistu splošne/družinske medicine in ne v nujni medicinski pomoči.

 

Vsi, uporabniki in izvajalci, se moramo zavedati, da so v nujnih situacijah pomembne sekunde, zato jih ne smemo zapravljati po nepotrebnem. V namen izobraževanja in osveščanja javnosti, smo na spletni strani ZD Velenje, pod zavihkom Dežurne ambulante, navedli tako imenovane indikacije, to so bolezenska znamenja in okoliščine, ki nakazujejo določene medicinske ukrepe, ki vam bodo v pomoč, da se boste lahko, ko bo potrebno, pravilno odloči in izbrali med klicem na 112 in prihodom v ZD Velenje.