Začetek ogrevalne sezone

VELENJE – Komunalno podjetje Velenje je na svojih spletnih straneh obvestilo odjemalce toplotne energije, da so toplovodni sistemi pripravljeni za ogrevalno sezono 2015/2016. To pomeni, da lahko začnejo ogrevati stanovanjske, poslovne in druge objekte, prav tako individualne hiše. Stanovalci v stanovanjskih blokih lahko začnejo ogrevati tako, da upravnika bloka o tem obvestijo, ta nato pisno obvesti še Komunalno podjetje Velenje.