Začetek obnov državnih cest že v maju

Velenje – Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo mag. Klemen Potisk je skupaj s sodelavci, ki skrbijo za obnovo državnih cest, včeraj obiskal tudi velenjsko mestno hišo. Na sprejemu pri županu Bojanu Kontiču so predstavili projekte na državnih cestah, ki naj bi stekli v letošnjem in prihodnjem letu. Še v mesecu maju se bo začela obnova Kidričeve ceste, sledila bo obnova Partizanske in Šaleške ceste. Že letos bodo stekle priprave na obnovo  ceste Kavče–Ložnica, glavnina del pa naj bi bila opravljena prihodnje leto. Dogovorili so se tudi, da bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo še letos objavila razpis za izvajalca protihrupne ograje na cesti Velenje–Črnova. Razgovori so tekli tudi v smeri izgradnje kolesarske steze do Dolič in izgradnje 3. razvojne osi. Tudi tu postopki za začetek gradnje tečejo.