Začetek izvajanja konkretnih CPS ukrepov

Po sprejetju Celostne prometne strategije se v občini Šoštanj začenja petletno obdobje uresničevanja ukrepov. Eden takih je izdelava mreže peš in kolesarskih povezav s krajinskimi ureditvami in urbano opremo. Izdelal jo bo Atelje Piano, ki je bil na podlagi projektne naloge izbran za najugodnejšega ponudnika. Posebej bodo obdelali javna parkirišča v mestu, pri čemer bodo poudarili smotrno izrabo ureditev in ozelenitev. Nekatera parkirišča bodo ukinili in jih uredili na obrobju mesta. Celotna mreža povezav in javnih odprtih prostorov v mestu bo opremljena s klopmi, koši za smeti, stojali za kolesa, pitniki in drugo urbano opremo.