Začenjajo s prenovljenim študijskim programom

Velenje – Pristop, s katerim so se na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju lotili prenove študijskega programa prve stopnje, je požel pohvale Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, spremembe pa so z navdušenjem sprejeli tudi predstavniki študentov. Z njim začenjajo v novem šolskem letu, oktobra. Prenove programa so se lotili na način, ki na ostalih visokošolskih zavodih ni ravno praksa. Prenove lahko trajajo tudi več let, pri tem pa se marsikdaj bolj kot koristi za študente oziroma diplomante upoštevajo pričakovanja in želje zaposlenih oziroma izvajalcev programov. Na VŠVO so se prenove lotili drugače, z obiski podjetij in drugih ustanov, da so tam izvedeli, kakšne potrebe po kadrih sploh imajo.