Začenja se prenova Trga bratov Mravljakov

Šoštanj – V Šoštanju se pričenja preureditev Trga bratov Mravljakov v območje prijazno prometu. V tem sklopu bodo izvedli rekonstrukcijo trga v skupni površini skoraj 3.000 kvadratnih metrov, zamenjali celotni zgornji ustroj trga, nanj pa umestili novo urbano opremo ter uredili zasaditev. Vzpostavili bodo tudi novo prometno ureditev. Sočasno z obnovo trga bodo obnovili komunalne vode. Za projekt so pridobili 820.000 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za infrastrukturo, sama občina pa bo k prenovi dodala 400.000 evrov. Končana naj bi bila do sredine poletja prihodne leto, dela pa bo izvajalo podjetje Nivig iz Šoštanja.