Začasna prometna ureditev Rudarske ceste med 4. in 17. majem

Mestna občina Velenje skupaj s partnerji namerava v naslednjih letih prenoviti Rudarsko cesto, zato bodo pilotno preizkusili začasno prometno ureditev med 4. in 17. majem. Na ta način bodo preverili, kaj se ob spremenjeni prometni ureditvi zgodi s prostorom in prometom. V tem času bodo izmerili učinke in vplive predlagane ureditve. Rudarska cesta bo v tem obdobju bolj varna, manj hrupna in obremenjena z avtomobili ter bolj zelena, privlačna in prijetna za vse udeležence v prometu, obiskovalce in stanovalce. Vabijo občane, da začasno prometno ureditev preizkusijo in podajo svoje mnenje in predloge za izboljšavo. V času trajanja začasne prometne ureditve bo na Rudarski cesti stojnica, kjer bodo sprejemali predloge in mnenja, odprta bo spletna anketa, pobude pa bodo sprejemali tudi na e-naslovu rudarska@velenje.si.