Za zimsko službo 74 tisoč evrov

ŠMARTNO OB PAKI – Občina Šmartno ob Paki je maja letos na osnovi razpisa izbrala novega koncesionarja za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v lokalni skupnosti. To je VOC Celje. Za zimsko sezono 2015/2016 je v proračunu predvidela 74 tisoč evrov, kar je toliko kot za preteklo zimsko sezono.