Za zdaj vršilec dolžnosti

Solčava – Javni zavod Center Rinka, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega bo zaslednjih šest mesecev imel vršilca dolžnosti.To nalogo bo opravljal eden od zaposlenih, saj je komisija po pregledu 25 prispelih prijav na razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda ugotovila, da nihče od kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. Zagotovo v.d. ne bo dosedanji direktor centra Marko Slapnik. Temu je namreč potekel mandat, na razpis pa se ni prijavi, ker je skupaj s Francijem Podbrežnikom ter Nejcem Slapnikom ustanovil lastno podjetje. Svet zavoda Centra Rinka bo iskal direktorja na ponovnem razpisu.