Za šport milijon in 745 tisoč evrov

Velenje – Mestna občina Velenje bo v letošnjem letu za programe športa namenila milijon 745 tisoč evrov proračunskih sredstev. Od tega bo 613 tisoč evrov namenila za investicije, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture, ostalo pa za izvajalce letnega programa športa. Športni zavod Rdeča dvorana kot največji javni zavod iz področja športa, bo letos dobil 685 tisoč evrov proračunskih sredstev, z javnim razpisom pa bo občina razdelila tudi denar za delovanje športnih društev in klubov ter Športne zveze Velenje.