Za spodbujanje malega gospodarstva letos 30 tisočakov

Šoštanj – Občina Šoštanj letos prvič na podlagi razpisa dodeljuje pomoč samostojnim podjetnikom ter mikro in malim podjetjem v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov oziroma za aktivnosti pri spodbujanju novih delovnih mest, samozaposlovanja, spodbujanja inovacij, promocijsko aktivnost v malem gospodarstvu ter spodbujanje aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo nepovratnih sredstev iz evropskih skladov. Razpis je Občina Šoštanj že objavila, odprt je do 22. oktobra.