Za slabih 50 odstotkov višje ogrevanje

Foto: kp-velenje.si

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je na januarski seji sveta ustanoviteljev (27. 1. 2023) predstavnike lokalne skupnosti seznanilo s povišanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj, ki je s 1. 12. 2022 dvignila ceno za 15,3 %. Po pogajanjih s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, ki so jih imeli v preteklem tednu, so napovedali dodaten dvig povprečne nakupne cene toplote s 1. 2. 2023 za 11,7 %.

Spomnimo, da so v TEŠ že s 1. 6. 2022 uveljavili povišanje cene toplotne energije za 40,7 %, ki pa je Komunalno podjetje Velenje ni uveljavilo v celoti in obremenilo končnih uporabnikov, pač pa so del stroškov krile občine ustanoviteljice.

Poleg dviga cene na strani Termoelektrarne Šoštanj in naraščajočih cen emisijskih kuponov so pritisk na dvig cene povečevale manjše prodane količine toplote v obdobju tople jeseni in začetka zime ter močno povišani stroški električne energije, zato je dvig cene ogrevanja za uporabnike v Šaleški dolini neizogiben.

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, ki znaša 51,38 €/MWh (brez DDV), je svet ustanoviteljev sklenil, da novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline s 1. 2. 2023 znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV). Trenutna veljavna cena je 45,85434 €/MWh (brez DDV). Dvig variabilne cene toplote za 59,3 % predstavlja dvig stroška toplote gospodinjskega odjemalca na računu za 48 %.

“Ker se lokalne skupnosti zavedamo, da vsakršen dvig cene najbolj ranljivim skupinam predstavlja veliko težavo, smo pristopili k pospešenemu iskanju optimalnih rešitev pomoči. Želimo vzpostaviti sistem, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Zato bosta lokalni skupnosti 400 tisoč evrov letno kot dodatno pomoč namenile najbolj ranljivim skupinam, kar bo posameznemu odjemalcu omililo strošek dviga ogrevanja v višini tudi do 70 %. O podrobnostih dodatne pomoči bomo obveščali v naslednjih dneh,” so sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje.