Za selitev predvideni živeči v 33 domovih

Po zadnjih informacijah, ki jih ima na voljo uprava Občine Šmartno ob Paki, so strokovne službe na območju lokalne skupnosti opredelile 33 stanovanjskih objektov, ki jih bodo prebivalci morali zapustiti, saj jim s sanacijskimi in preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti.

Gre za objekte na poplavnem območju Roj v vaški skupnosti Rečica ob Paki, pa tudi za hišo, ki je za bivanje neprimerna zaradi zemeljskega plazu. Poleg omenjenih prebivalcev se bo moralo preseliti tudi nekaj prebivalcev Podgore in središča Šmartnega ob Paki.

Po zagotovilih občinske uprave so sicer že ob prvih informacijah o tem, da se bo nekaj občank in občanov moralo preseliti, preučili možnosti za nadomestno gradnjo ter jih zainteresiranim občanom in članom občinskega sveta tudi predstavili. Zdaj zbirajo informacije o tem, kakšne želje glede selitve imajo prizadeti zaradi poplave in plazov, in tudi informacije o ponudbi obstoječih stavbnih zemljišč v občini. »Zelo si prizadevamo za to, da bodo v največji možni meri upoštevane želje tistih, ki bodo morali zapustiti svoj dom, zato se na postopke, vezane na omenjeni ukrep, skrbno pripravljamo,« dodajajo.

Z Državno tehnično pisarno so se dogovorili, da bodo njeni predstavniki predvidoma v naslednjih dneh začeli z obiski in ogledi objektov, ki so na seznamu predvidenih za selitev.

Na občinski upravi so še povedali, da sta se prejšnji teden šmarški župan Janko Kopušar in strokovni sodelavec za področje urejanje prostora Jože Sinur udeležila tudi sestanka, ki ga je organiziral Direktorat za prostor in graditev, ki deluje pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor. Na njem so osrednjo pozornost namenili zaključevanju intervencij na ogroženih območjih, obravnavi ogroženih objektov, zagotavljanje nadomestnih gradenj, lokacij za nadomestitvene gradnje in postopki priprave potrebnih prostorskih aktov.