Za pravično, ekonomsko in socialno tranzicijo

Velenje  – Osrednja tema včerajšnje seje upravnega odbora Savinjsko – šaleške gospodarske zbornice je bila predstavitev razvojnih usmeritev Skupine Premogovnik Velenje. Udeleženci razprave so se pri tem pridružili mnenju generalnega direktorja premogovnika magistra Marka Mavca, da bi bilo nepravično, če bi zaradi politike globalnega onesnaževanja morali prebivalci Šaleške doline znova sami nositi breme prestrukturiranja industrije, ki služi celotni Sloveniji. Zavzeli so se za pravično, ekonomsko in socialno tranzicijo, za kar bo potreben denar, ki ga premogovnik sam ne bo mogel zagotoviti. Država bi morala takoj sprejeti zakon o zapiranju premogovnika, v njem pa določiti, do kdaj bo ta deloval. Člani upravnega odbora so se odločili za oblikovanje manjše ekipe znotraj zbornice, ki bo oblikovala izjavo o pereči temi v regiji ter jo naslovila na vse ustrezne institucije.