Za pravični prehod nujna izmenjava dobrih praks premogovnih regij

Med 24. in 25. oktobrom 2023 v Bruslju poteka 8. konferenca Platforma za pravični prehod, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks in pomaga premogovnim regijam s podporo, vključno s koriščenjem sredstev iz Sklada za pravični prehod. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je danes, v torek, v sklopu otvoritvene slovesnosti konference na povabilo Evropske komisije sodeloval na okrogli mizi z naslovom Izvajanje pravičnega prehoda. Med drugim je izpostavil, da je prestrukturiranje mesta, kot je Velenje, nemogoče uspešno zaključiti v eni finančni perspektivi do leta 2027, zato predlagamo, da se še v naslednji finančni perspektivi ohrani Sklad za pravični prehod.

S konferenco, ki je priložnost za razpravo in izmenjavo pogledov, da bo izveden res pravični prehod in da bo ustvarjena blaginja v vsaki regiji, želijo odgovoriti na vprašanja, kako na terenu poteka preobrazba, s kakšnimi izzivi se soočajo regije in kako jih rešujejo, katere dobre prakse, ideje lahko delijo ter kakšno dodatno podporo potrebujemo od Evropske komisije. Namen platforme je doseči pravični prehod za vse regije, kot del prizadevanj Evropskega zelenega dogovora za dosego ničelnih emisij ogljika do leta 2050.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je med izzivi, s katerimi se sooča naša premogovna regija, izpostavil, da moramo preobraziti sistem daljinskega ogrevanja, energetsko sanirati stavbe (tudi zasebne hiše) na območju občine. Zavedamo se, da v sklopu prestrukturiranja gradimo nova mesta, zagotoviti moramo kakovost bivanja. »Ker želimo mladim v našem mestu omogočiti boljše življenje, možnosti za razvoj, druženje, moramo zgraditi nova, dostopna stanovanja in obnoviti objekte, namenjene izobraževanju – šole, vrtce. V ta namen sredstev v proračunih lokalnih skupnosti nimamo. Prav tako moramo ustvariti nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, ki bodo namenjena tudi mlajšim generacijam ter tudi v prihodnje zagotoviti socialno varnost za rudarje.«

Kot izreden dosežek premogovne občine Velenje sta bila izpostavljena dva osvojena naziva, in sicer vključitev v Misijo 100 podnebno nevtralnih mest in Zeleni list 2024.

Na okrogli mizi so poleg velenjskega župana sodelovali generalna direktorica direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji Themis Christophidou, vodja enote pri Evropski komisiji Catherine Wendt, sodelavka CEE Bankwatch Network Joanna Jakubowska, direktor evropskega programa na Inštitutu za podnebno ekonomijo Thomas Pellerin-Carlin ter član Evropskega ekonomskega in socialnega odbora Florian Marin. Konferenco organizirata generalna direktorata Evropske komisije za regionalno in mestno politiko ter energijo, DG REGIO in DG ENER.