Za podjetja na voljo še 15 tisoč evrov nepovratnih sredstev

Mestni občini Velenje je do konca septembra odprt javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva, kjer je na voljo še 15 tisoč evrov. Gre za preostanek nepočrpanih sredstev spomladanskega razpisa v višini 100 tisoč evrov, ki smo jih v sklopu podjetništva namenili za spodbuditev zagona podjetij in zmanjšanju brezposelnosti na našem območju. Nepovratna sredstva tokratnega razpisa so namenjena za spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k številčnejšim prijavam na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev. Na ta način želijo podjetjem pomagati pri kandidaturah, saj priprava projektov oz. prijav zahteva relativno visoka finančna sredstva, stroški pa kljub uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.

Prijavitelji lahko oddajo vlogo najkasneje do četrtka, 28. septembra 2023, do 9. ure, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi https://velenje.e-obcina.si/objava/719691. Za uspešno oddajo prijave na razpis potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in dostop do varnega elektronskega predala.