Za manj zdravil in več zdravja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v okviru prizadevanj za manj zdravil in več zdravja uvedel novo storitev – farmacevtsko svetovanje v zdravstvenih domovih – farmakoterapijski pregled. Zanjo je predvidel več kot 720 tisoč evrov. Program je namenjen bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati in imajo lahko zaradi tega dodatne zdravstvene zaplete ali pa nezaželene učinke. Na ta pregled napoti bolnika zdravnik. Storitev izvajajo že v kar nekaj slovenskih zdravstvenih domovih. Na področju Območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenje Ravne na Koroškem, ki ga pokrivajo poleg Lekarne Velenje še Koroške lekarne in Lekarna Mozirje, v tem trenutku še nimamo farmacevta specialista klinične farmacije ali lekarniškega farmacevta z opravljenim izpitom za izvajanje te storitve, zato to storitev izvajajo strokovnjaki iz drugih območij Slovenije.

Več v prvi januarski številki Našega časa (št. 01).