Za kulturo 93 tisočakov

Mestna občina Velenje je zaključila razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala v letošnjem letu. Razpis je bil odprt med 5. februarjem in 8. marcem, nanj pa je prispelo 85 prijav, od tega jih 6 ni ustrezalo pogojem. V postopek ocenjevanja je bilo tako uvrščenih 79 prijav, in sicer: 29 programov kulturnih društev, 35 kulturnih projektov, 12 projektov s področja založništva, 1 program zveze kulturnih društev in 2 projekta medkulturnega dialoga. Vsi ocenjeni programi in projekti so bili sprejeti v sofinanciranje.