Za delo s 3D tiskalnikom

Šolski center Velenje je v lanskem šolskem letu skupaj s partnerji iz Poljske in Španije pristopil k izvedbi triletnega projekta v programu Erasmus +, strateška partnerstva, katerega glavni cilj je razvoj specializiranega prosto dostopnega spletnega tečaja za delo s 3D tiskalniki. V okviru projekta v tem šolskem letu izdelujejo že četrto generacijo omenjenih tiskalnikov, potekajo pa še aktivnosti na področju opremljanja učnega laboratorija, v katerem bodo udeležence usposabljali za 3D skeniranje in uporabo 3D tiskalnika. To naj bi zgodilo aprila letos.