Za čistilne naprave tisoč evrov

Velenje – Mestna občina Velenje bo tudi letos podpirala izgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, kjer ni in tudi ni predvidenega kanalizacijskega omrežja. Za njihovo soinvestiranje so v proračunu zagotovili 20 tisoč evrov, posameznik pa bo lahko prejel tisoč evrov nepovratnih sredstev.