Za ceste poslej Andrejc

Šmartno ob Paki – V prvi polovici leta se je iztekla štiriletna pogodba o letnem in zimskem vzdrževanju cest v občini Šmartno ob Paki. Vrsto let je storitev izvajala družba VOC Celje s podizvajalci. Naslednja štiri leta jih bo podjetje Andrejc s sedežem v Topolšici. To je bilo najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, na katerem sta poleg omenjenega sodelovali še dve podjetji. Vrednost celotne pogodbe znaša 815 tisoč evrov. Od tega je dobrih 38% namenjenih zimskemu vzdrževanju cest, v kar je vključena pripravljenost, pluženje in posipanje. Drugi del pogodbene vrednosti zajema redno vzdrževanje cestišč, bankin in prometne signalizacije, v pogodbi pa ni predvidenega investicijskega vzdrževanja.