Za bolniške več denarja

Ljubljana – Na zadnji dan lanskega leta je bilo v Sloveniji po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije skoraj 8.400 oseb, ki so bile začasno zadržane od dela več kot eno leto, in 280 oseb, ki so bile začasno zadržane od dela več kot pet let. Trenutno je najdaljši bolniški stalež, ki traja neprekinjeno od septembra leta 2007, torej več kot 12 let. Drugi najdaljši pa traja neprekinjeno več kot 11 let. Slovenci smo v povprečju na leto na bolniški 10,5 dneva, vendar pa so bolniške odsotnosti, ki jih plačuje zavod za zdravstveno zavarovanje in ne delodajalec, daljše in znašajo v povprečju 16,8 dneva. Izdatki za nadomestila plač zaradi začasne zadržanosti od dela so v letu 2019 znašali 382 milijonov evrov, kar je za 33 milijonov več kot leta 2018 in 69 odstotkov oziroma za 156 milijonov evrov več kot pred petimi leti.