Za boljši promet v občinah

Šoštanj – Kot številne občine v Sloveniji tudi v Šoštanju pripravljajo Celostno prometno strategijo oziroma dolgoročno vizijo izboljšav na področju prometa. V njej bodo imeli prednost pešci in kolesarji ter javni promet.

Za enoten sistem trajnostne mobilnosti, ki bo čim bolj prijazen in ekološki, so se povezali – promet se ne konča na občinski meji –, s sosednjo Mestno občino Velenje, kjer prav tako nastaja celostna strategija. Predstavniki vsake občine so vključeni v skupino druge.

Z nagradami želijo pritegniti čim več občank in občanov, da izpolnijo anketni vprašalnik

Projekt bo potekal do marca prihodnjega leta, vključuje pa številne priložnosti za sodelovanje vseh, ki želijo prispevati k izboljšanju prometnega stanja. »Tako je ta čas vsem občankam in občanom, ki so starejši od 12 let, na občinskih spletnih straneh na voljo anketni vprašalnik. Njihovo sodelovanje bo nagrajeno. Potegujejo se lahko za lepe nagrade, med drugim za izlet v Benetke, vrednostni bon z vlakom po lastni izbiri, za mestno kolo,« spodbuja sodelovanje Verona Hajnrihar iz Občine Šoštanj.

Po poletnih počitnicah pa bodo v vilo Mayer ponovno povabili vse zainteresirane občane, da se udeležijo javnih razprav in različnih delavnic ter povedo svoje želje in potrebe, povezane s trajnostno prometno ureditvijo.