Za 840 tisoč evrov višji prihodki

Velenje – Velenjski občinski svet je danes z veliko večino potrdil rebalans proračuna za letošnje leto. V njem je predvidenih za dobrih 840 tisoč evrov več prihodkov in za 1,7 milijona evrov več izdatkov. Skupni prihodki bodo tako znašali 48,9 milijona evrov, izdatki pa 52,6 milijona evrov. Leto bodo sklenili z dobrega 1,7 milijona evrov presežka, ki ga bodo prenesli v prihodnje leto, podobno kot so naredili tudi letos.

Z rebalansom so v proračun vnesli kar nekaj dodatnih investicij, med drugim izgradnjo pločnika v Šentilju ter ceste v Starem Velenju. Kupili pa bodo tudi Avtokamp jezero, saj so ocenili, da je ta strateškega pomena za razvoj turizma.

Sprejeli so tudi pravilnik o najemnih stanovanjih za mlade. Dobili jih bodo lahko mladi med 18. in 30. letom starosti. Opravili pa so tudi dve poimenovanji ulic, in sicer nove v Poslovni coni Stara vas v Ulico svežih idej, cesto med Efenkovo in Šaleško cesto pa v Cesto v Jožeta Ervina Prislana.