Za 200 tisoč evrov več odhodkov

Šmartno ob Paki – V občini Šmartno ob Paki so v proračunu za prihodnje leto predvideli 2,7 milijoina evrov prihodkov in za 200 tisoč evrov več odhodkov. Razliko bodo pokrili z rezervo iz prejšnjih let, najeli pa naj bi tudi blizu 100 tisoč evrov kredita. Tega predvsem za izgradnjo prve faze kanalizacije v Gavcah. Med največjimi prihodki je dohodnina, odškodnina po pogodbi s Tešem, zanemarljivi niso komunalni prispevki, najemnina za komunalno infrastrukturo, načrtujejo pa tudi 125 tisoč evrov iz razpisov.