Za 2 milijona evrov manj denarja

Šoštanj – V občini Šoštanj načrtujejo, da se bo prihodnje leto nateklo v občinsko blagajno 13 milijonov 600 tisoč evrov, kar je blizu 2 milijona evrov manj v primerjavi s prejšnjim. Za toliko bodo morali zmanjšati predvidena vlaganja. Kljub temu so za naložbe predvideli približno 5,5 milijona evrov, kar bo zadoščalo za izvedbo vsaj najpomembnejših naložb. Med velikimi projekti je izgradnja prizidka k tamkajšnji glasbeni šoli ter projekt izgradnje avtobusne postaje. K izvedbi tega projekta naj bi pristopili proti koncu leta 2016.