Z županom Občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem ob občinskem prazniku

11. novembra praznuje Občina Šmartno ob Paki. »Občinski praznik je priložnost za pogled nazaj in naprej. Pogled nazaj je pozitiven, naprej optimističen,« meni šmarški župan Janko Kopušar, ki je v prazničnem pogovoru takole odgovoril na naša vprašanja.

Zagotovo si takšnega začetka novega mandata niste predstavljali niti v sanjah. Avgustovska vodna ujma je obrnila na glavo v veliki meri tudi dejavnost in načrte lokalne skupnosti. V kakšni kondiciji je bila občina pred ujmo in v kakšni je danes?

»Res si nisem predstavljal takšnega začetka novega mandata. Vendarle pa je treba povedati, da smo lani končali največjo investicijo v samostojni občini – gradnjo prizidka k javnemu vrtcu in energetsko sanacijo obstoječega objekta. Za to smo namenili tudi vse prihranke, vzeli kredit in bilo je treba začeti praktično iz ničle. Vmes je nenadoma »prišel« projekt ureditve mostu proti Velikemu Vrhu, ki je kar zarezal v naše finance. Tudi to smo urediti in se začeli pripravljati na nove naložbe, kot je gradnja podhoda pod železniško progo in novo železniško postajališče s pripadajočo infrastrukturo v Šmartnem ob Paki.
V pripravah na izvajanje novih projektov so nas najprej doletela julijska neurja, potem avgustovsko, ki se skozi rdeče alarme nadaljuje v jesen. Na srečo smo z intervencijskimi ukrepi v juliju kar veliko postorili, sicer bi avgustovska ujma na nekaterih predelih povzročila še več škode, kot je je. Kljub temu beležimo več kot 100 poplavljenih stanovanjskih in javnih objektov, sproženih preko 50 zemeljskih plazov, pretrgano komunalno infrastrukturo, pobesnela voda je odnesla ceste. Takoj smo pristopili k intervencijam in jih uspešno izvedli. Hkrati smo vodili vse aktivnosti za popis škode, ostalo zahtevano administracijo in na občinski račun že prejeli denar za stroške intervencije in 40% predplačila ocenjene škode za prihodnje sanacije. Menim, da je bil naš odziv na posledice vodne ujme uspešen.«

Občutek je, da je od vodne ujme dalje glavnina aktivnosti namenjenih morebitni preselitvi občanov zaselka Roje v Rečici ob Paki – desni breg, čeprav je naravna nesreča huje poškodovala tudi nekatera gospodinjstva v Podgori in Šmartnem ob Paki.

»Res je občutek tak tudi zaradi večje medijske pozornosti za naselje Rečica ob Paki – desni breg. Vendar, mi nikakor ne zanemarjamo posledic vodne ujme ob celotnem toku reke Pake skozi našo občino, delovanja manjših hudournikov, prav tako namenjamo pozornost delu naselja Podgora, ki je v istem paketu kot naselje, ki je bilo najbolj prizadeto. Tudi v Šmartnem ob Paki imamo enake težave, pa v zgornjem delu vaških skupnosti Rečica ob Paki in Paška vas ter s plazovi, ki so se sprožili praktično na vseh hribovitih predelih občine.«

Sprožilo se je več kot 50 plazov, pravite. Kako in kdaj se boste lotili njihove sanacije?

»Nekatere raziskave so že v polnem zamahu, glede na možnosti smo začeli tudi z nekaterimi projekti. Določenih imamo nekaj prioritet, za nekatere izdelano dokumentacijo, za druge je ta v fazi naročanja. V kratkem načrtujemo sprejem sanacijskega programa. Menim, da je treba najprej zagotoviti prevoznost cest, poskrbeti za plazove, ki ogrožajo stanovanjske objekte, občinske ceste in ostalo infrastrukturo. Za stanovanjske objekte, ki jih ogrožajo plazovi, pričakujemo pomoč države oziroma tehnične pisarne.«

Celoten intervju si preberite v aktualnem Našem času.